A webáruház jelenleg nem üzemel!

ÁSZF Fiz-Szállítási feltétel

Általános Szerződési Feltételek

A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával szerződés jön létre a Béresné Juhász Gabriella EV (bejuganatura webáruház), mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között. A vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről, ennek hiányában a szerződés nem jön létre.

1. Általános tudnivalók:
Jelen Szerződés hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, melyek a http://bejuganatura.superwebaruhaz.hu webcímen megtalálhatók.
Az értékesítés a Vevő igénye alapján, postai úton, és személyes átvétellel is lehetséges.
Árucikkeinket és szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben megrendelését a fenti módon jelzi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződésben foglaltakat.
Az Eladó köteles a Vevő által megrendelt termékeket a Megrendelőlapon megjelölt szállítási címre eljuttatni a megadott szállítási határidőn belül.
A Vevő köteles az általa megjelölt címre kiszállított termékeket átvenni és a vételárat, ill. szállítási díjat a megadott fizetési mód szerint kifizetni.
A rendelés elküldése után Vevő on-line visszaigazolást kap arról, hogy rendelése feldolgozásra került. 24 óra áll a Vevő rendelkezésére ahhoz, hogy rendelését lemondja, vagy módosítsa.

2. Adatvédelem:
A bejuganatrura webáruház tulajdonosa a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azokat tovább.
Vevő adatainak kezelésekor LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Tv-nek megfelelően járunk el.
Vevő által hibásan megadott adatok (e-mail cím, telefonszám) pontosítását a Szolgáltató e-mail és/vagy sms küldésével kezdeményezi 1 alkalommal. Ha az e-mailre vagy sms-re nem érkezik válasz elvárható időn (1-3 nap) belül, azt Szolgáltató elállásnak tekinti, és a rendelést törli a nyilvántartásából.

3. Megrendelés:
A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó leírásokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni, ill. a webáruházhoz szorosan kapcsolódó http://bejuganatura.5mp.eu oldalon találhatók.
A vételár mindig a kiválasztott áruhoz tartozó ár, amely tartalmazza az Általános Forgalmi Adót.
Amennyiben Vevő a regisztrált név címtől eltérő adatokkal kéri a számla kiállítását, és ezt az igényét a megrendelés visszaigazolását követően 24 órán belül nem jelzi Szolgáltató felé, úgy elfogadja, hogy a későbbiekben Szolgáltatónak nem áll módjában a számla adatain változtatni a Vevő részére.
Szolgáltató a közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt, (visszaigazolt megrendelés) áruk vételárát nem befolyásolja.
A termékeknél feltüntetett képek nem minden esetben azonosak a megrendelt termékkel, ill. a gyártó a csomagolás változtatási jogát fenntartja. Megrendelő elfogadja, hogy esetenként előfordulhat az, hogy értékben és tartalmában azonos, de küllemében, csomagolásában a demonstrációs képhez viszonyítva más terméket kap.
Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér az árlistában foglaltaktól. Ilyen esetben, ha Vevő gyakorolja az elállás jogát, akkor a kiszállításból eredő költséget nem kell megtérítenie.
Vevő megrendelése csak abban az esetben minősül árufoglalásnak, ha az áru ellenértékét 3, max. 5 napon belül készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlíti.
Ha ez nem történik meg, és Vevő nem jelzi az időpontot, Szolgáltató jogosult az áru(ka)t másik Vevőnek értékesíteni.
Rendeléskor:
A rendszer által küldött e-mailben a rendelés státusza még "nem visszaigazolt", amennyiben elfogadtuk a megrendelését visszaigazolt státuszba kerül.

4. Szállítási feltételek
Szolgáltató a kiszállítást a Vevővel történt egyeztetés alapján végzi. Vevő hibásan megadott adatai (cím, telefonszám, e-mail) miatti késedelemért Szolgáltató kizárja saját felelősségét.

-Postai szállítást a Magyar Posta Logisztikai Üzletága végzi a  mindenkori aktuális tarifarendszere alapján.
A felmerülő postaköltséget minden esetben a vevő állja, kivéve akkor, ha eléri az adott rendelési limitet, mely felett már mi fizetjük meg a megrendelő helyett! (előrefizetés, 30.000Ft, utánvétel 35.000Ft)

A Postai szállítás 3 féle lehet, a POSTÁN MARADÓ, ez azt jelenti, hogy a postás nem viszi ki a megadott címre, érte kell menni!(sokan jelezték, hogy napközben nincsennek otthon).
Kivéve ha házhoz-szállítást kér.

- a Postai szállítás díja előreutalás esetén 950 Ft.
- Utánvétel POSTÁN MARADÓ  
1100Ft.
- utánvétel HÁZHOZ
1250 Ft-tól. (a súly függvényében változhat!)

Javasoljuk, hogy válassza az előrefizetést!
-Utánvétes küldemény visszaérkezése (csomagot nem kereste / nem vette át ) esetén Szolgáltató ismételt postázást csak előzetes banki utalás jóváírása után vállal, azzal a kikötéssel, ha Vevő megtéríti a megelőlegezett utánvét, és áru visszaszállítása miatt felmerült költség megfizetését.

- PICK PACK PONT
Utánvételes szállítási költség 960 Ft.
Előrefizetéssel 860 Ft, a postaköltséget is át kell utalni!

A csomag megérkezéséről email értesítést küldenek!
Átvevőpont keresés itt:
http://www.pickpackpont.hu
Figyelem! Csomagindítás Kedd, Szerda, Csütörtök!!!

- SZEMÉLYES átvétel:
megrendelését csütörtökönként 17:30-18 óráig
átveheti a Flóriánban. Ez esetben posta költség  NINCS!

Találkozás: a Flórián parkoló felőli bejáratánál. (forgóajtó)
"VISSZAIGAZOLT" státusz esetén nyugodtan jöhet érte!

Egyéb időpont egyeztetés szerint.

Küldöldre csak külön megegyezés után szállítunk, a postai díjszabássokkal!
DE Pick pack pontok: Komárom, Esztergom, Sopron, Csenger, Győr, Gyula stb igénybevehetők!

5. Fizetési módok:

5/1• előre átutalással a megrendelés visszaigazolása után,
előreutalás 4 lehetséges módja:

- Banki átutalás bankszámláról: OTP 11703006-20432779-00000000
Megnevezés: Béresné Juhász Gabriella
Hivatkozás: rendelés szám

- Bármely magyarországi OTP bankfiókban (kp) befizetése bankszámlánkra.
- Postán (rózsaszín csekken) feladott összeg címünkre.
- PayPal  (igény szerint).
A szállítási határidőt - banki átutalás esetén - a banki jóváírás napjától számoljuk.

5/2• Utánvétes feladással, minimális rendelés 3000 Ft
Utánvétel: A csomag átvételekor kell megfizetni az áru értékét és a postai díjak összességét, mely tartalmazza az utánvét díját is.

5/3. Személyes átvételkor: a helyszínen készpénzben.

6. Elállási jog, visszavétel
Vevőnek a megrendelése visszaigazolásától számított 24 órán belül van lehetősége elállni, azaz lemondani a megrendelését kizárólag e-mail-ben a rendelési szám feltüntetésével.
Ennek hiányában azonosítási nehézségek miatt Szolgáltató nem köteles elfogadni a megrendelés lemondását.
Amennyiben már Vevő átvette a megrendelt árút, 14 munkanapon belül az áru olyan hiányosságára hivatkozva, mely számára lehetetlenné teszi annak alkalmazását, lehetősége van visszaszolgáltatni, természetesen Szolgáltatóval történő egyeztetést követően.
Szolgáltató kizárólag számlával együtt, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.
A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

Egészségügyi termékekre, speciális rendelkezések vonatkoznak!
Tájékoztatjuk, hogy a Nem terjed ki a rendelet hatálya (45/2014. II.26-i kormányrendelet) élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére
vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződésre.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén
45/2014 2345/2014 23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapjána vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7. Garancia, szavatosság
A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben, illetve a  45/2014. II.26-i kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
Egészségügyi árucikkekre vonatkozó jótállási és szavatossági feltételek tekintetében speciális - gyártók által megadott - rendelkezések vonatkoznak.

8. Felelősség
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely Szolgáltató honlapjához való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős a Szolgáltató honlapjához történő kapcsolódásáért és a weboldalon történő megrendelésért. A honlapot üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.
Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Szolgáltató akadálytalan működését, a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött, és fogadott adat elveszik.

9. Egyéb
Jelen Feltételeket Szolgáltató szabadon módosíthatja.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon.
Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, felek a Ptk. előírásai szerinti jogi eljárást kezdeményezhetnek.
A megrendelés leadásával a regisztrált vásárló a fenti feltételeket elfogadja!

10. Szolgáltató:
Béresné Juhász Gabriella EV
0620358617806203586178
1031 Budapest Silvánus S 9
Adószám: 64116653-1-42
Postai cím:1031 Budapest Vízimolnár u 42.

A területileg illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
06/203586178